Müze Ve Ören Yerlerinin Girişinde Düzenlenen Biletlerde Ve Bu Faaliyeti Gerçekleştirmek İçin İdareye Ödenen Kira Bedelleri Üzerinden Düzenlenen Faturada Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

Müze Ve Ören Yerlerinin Girişinde Düzenlenen Biletlerde Ve Bu Faaliyeti Gerçekleştirmek İçin İdareye Ödenen Kira Bedelleri Üzerinden Düzenlenen Faturada Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.487874

22.05.2018

Konu

:

Müze ve ören yerlerinin girişinde düzenlenen biletlerde ve bu faaliyeti gerçekleştirmek için idareye ödenen kira bedelleri üzerinden düzenlenen faturada uygulanması gereken KDV oranı

İlgi

:

03/04/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından yapılan “Müze ve Ören Yerlerinde Bilet ve Bilet Ürünlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi ve Satış Kanallarının Yönetimine İlişkin Kiralama İhalesi” kapsamında daha önce anılan Kurum tarafından işletilen müze ve ören yeri girişlerinin biletleme ve tahsil işlemlerinin Şirketinize devredileceği, bu kapsamda 2018-2026 döneminde oluşacak müze bileti satış gelirinin ihale şartnamesinde belirtilen kısmının DÖSİMM’e idare payı olarak ödeneceği belirtilerek, Şirketiniz tarafından müze ve örenyeri ziyaretçilerine düzenlenecek biletlerde ve DÖSİMM’e ödenecek idare payı için tarafınıza düzenlenecek olan faturada uygulanması gereken KDV oranı sorulmaktadır. 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/16 ncı sırasında; “Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,” hükmüne yer verilmiş ve bu sıra kapsamındaki yerlere girişte alınan bedellerin indirimli KDV oranına (% 8) tabi tutulması öngörülmüştür.

Buna göre;

  • Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/16 ncı sırası kapsamında, Şirketiniz tarafından müze ve örenyeri ziyaretçilerine düzenlenecek biletlerde % 8 oranında,
  • 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında yer almadığından idare payının aktarılması sebebiyle DÖSİMM tarafından Şirketinize düzenlenecek faturalarda ise genel oranda (% 18)

KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Müze Ve Ören Yerlerinin Girişinde Düzenlenen Biletlerde Ve Bu Faaliyeti Gerçekleştirmek İçin İdareye Ödenen Kira Bedelleri Üzerinden Düzenlenen Faturada Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

22.05.2018

39044742-130[Özelge]-E.487874

Son Yorumlananlar
Top
Menu