Nane Ve Kekik Gibi Bitkilerin Sentetik Ve Kimyasal Katkı Maddeleri Kullanılmadan İşlenerek, Niteliklerini Koruyacak Şekilde Doğal Yöntemlerle Kurutulmuşları İle Hindistan Cevizi (kurutulmuş. Veya Kıyılmışları Dahil) %8 Oranında, Pul Biber Ve İsot Pul Bib

Nane Ve Kekik Gibi Bitkilerin Sentetik Ve Kimyasal Katkı Maddeleri Kullanılmadan İşlenerek, Niteliklerini Koruyacak Şekilde Doğal Yöntemlerle Kurutulmuşları İle Hindistan Cevizi (kurutulmuş. Veya Kıyılmışları Dahil) %8 Oranında, Pul Biber Ve İsot Pul Bib
 

T.C.

maliye bakanliği

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.07.0.GEL0.54/5428-2000

KONU :

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İLGİ : Bila tarihli dilekçeniz.

İlgide kayilı dilekçenizde; pul biber, isot, kekik, nane ve hindistan cevizi teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararname Eki Karar uyarınca ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18, I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, katma değer vergisi oranlarını belirleyen 2002/4480 sayılı Kararname Eki (H) sayılı listenin 29.12.2004 tarih ve 2004/8301 sayılı Kararname ile değişik 5. sırasında “Taze meyve ve sebzeler ile bunların konserve, turşu, salamura ve kurutulmuşları (dondurulmuş olanlar hariç), taze sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan tohum, çekirdek, fide, fidan, çelik, daldırma, misel, spor ve benzerleri.” ibaresi yer almaktadır.

Diğer taraftan konuya ilişkin olarak yayımlanan 17.01.2005 tarih ve 25 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde “…nane, kekik, dereotu, maydanoz gibi bitkilerin kurutulmuşlarına %8 , baharat teslimlerine %18 oranında…” katma değer vergisi uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, nane ve kekik gibi bitkilerin sentetik ve kimyasal katkı maddeleri kullanılmadan islenerek, niteliklerini koruyacak şekilde doğal yöntemlerle kurutulmuşları ile (II) sayılı listenin 5. sırasına istinaden hindistan cevizi (kurutulmuş. veya kıyılmışları dahil) %8 oranında, Kararname eki listelerde yer almayan pul biber ve isot pul biber teslimlerine ise genel oranında (%18) katma değer vergisi uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Nane Ve Kekik Gibi Bitkilerin Sentetik Ve Kimyasal Katkı Maddeleri Kullanılmadan İşlenerek, Niteliklerini Koruyacak Şekilde Doğal Yöntemlerle Kurutulmuşları İle Hindistan Cevizi (kurutulmuş. Veya Kıyılmışları Dahil) %8 Oranında, Pul Biber Ve İsot Pul Bib

03.10.2005

B.07.0.GEL0.54/5428-2000-17506

Top
Menu