Nar Ekşisinde % 18 Oranında Kdv Uygulanacağı Hk.

Nar Ekşisinde % 18 Oranında Kdv Uygulanacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Nar Ekşisinde % 18 Oranında Kdv Uygulanacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-03-16

30/11/2010

Konu

:

NAR EKŞİSİ KDV ORANI

İlgide kayıtlı talep formunuzda, nar ekşisi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin A/16 ncı sırasında; 22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 20 numaralı faslında yer alan mallar yer almaktadır.

TGTC nin 20 nci faslına ilişkin 20.07 tarife pozisyonunda “Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püresi, meyve veya sert kabuklu meyve pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)” şeklinde tanımlama yapılmıştır. Pekmezler, bu tarife pozisyonu ile ilgili “2007.99.39.00.11 pekmezler” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasında ismen sayılmıştır.

Buna göre, 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin A/16 ncı sırası kapsamında değerlendirilen nar ekşisi tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Nar Ekşisinde % 18 Oranında Kdv Uygulanacağı Hk.

30.11.2010

B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-03-16

Top
Menu