Notebook Çantası Ve Tablet Bilgisayar Kılıfları Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

Notebook Çantası Ve Tablet Bilgisayar Kılıfları Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Bu özelgede genel olarak çanta ve koruyucu muhafazaların teslimine ilişkin ayrıntılı bilgilere erişeceksiniz.

Notebook Çantası Ve Tablet Bilgisayar Kılıfları Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-382

31/01/2012

Konu

:

Notebook çantası ve tablet bilgisayar kılıfları tesliminde uygulanacak KDV oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızca ithal edilen notebook çantası ve tablet bilgisayar kılıflarına uygulanacak olan KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektesir.

            3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 3505 sayılı kanunla değişik 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname Eki Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranlarını belirleyen liste 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı %1, II sayılı listede yer alan teslim ve  hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

             Konuyla ilgili olarak Başkanlğımız internet sitesinde yayınlanan 60 sayılı KDV Sirkülerinde de açıklandığı üzere hangi maddeden mamul olursa olsun el çantaları, spor çantaları, erzak çantaları, sırt çantaları, portföyler (cüzdan, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca, bıçak kılıfları, sigara ve tabaka kutulan mahfazaları ve benzeri mahfazalar hariç) %8 oranında KDV ye  tabidir.

            Yukardaki açıklamalar çerçevesinde, şirketinizce yurt dışından ithal edilen notebook çantası teslimi söz konusu Kararname eki ( II ) sayılı listenin “B-Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 8.sırası kapsamında % 8 oranında  KDV’ye tabi olacak, tablet bilgisayar kılıfları ise söz konusu Kararname eki listelerde yer almadığından % 18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Notebook Çantası Ve Tablet Bilgisayar Kılıfları Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı Hk.

31.01.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-382

 

ETİKETLER :
Son Yorumlananlar
Top
Menu