Öğrencilere Oda Kiralama Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

Öğrencilere Oda Kiralama Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

51421814-130[28-2015/120]-170

20/10/2015

Konu

:

Öğrencilere oda kiralama

hizmetinde KDV oranı hk.

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, öğrenci yurdu işletmeciliği faaliyeti yaptığınız, odaların tek kişilik veya 2-3-4 kişilik olduğu, burada kalan öğrencilerden yatak başına ücret aldığınız, ancak işyeri açma ve çalışma ruhsatınızın bulunmadığı belirtilerek, söz konusu kiralama hizmetinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            KDV oranları, anılan Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % l, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % l8 olarak tespit edilmiştir.

            Sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin “B” bölümünün;

            – 15 inci sırası ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,

            – 25 inci sırası ile otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri

            % 8 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

            Buna göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan işletmenizde öğrencilere eşyalı oda olarak veya yatak başına verilen kiralama hizmetinin, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin 15 ya da 25 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu hizmetin % 18 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Öğrencilere Oda Kiralama Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

20.10.2015

B.07.1.GİB.4.20.15.01-130[28-2015/120]-170

Top
Menu