Okul Kooperatifi Ve Kantinlerinin Sadece Öğrenci Ve Öğretmenlerin Normal İhtiyaçlarını Karşılayacak Biçimde Yapacakları Satışlar, Kar Amacı Güdülmemesi Ve Dolayısıyla Ticari Faaliyet Kapsamında Mütalaa Edilmemeleri Nedeniyle Katma Değer Vergisinin Konusun

Okul Kooperatifi Ve Kantinlerinin Sadece Öğrenci Ve Öğretmenlerin Normal İhtiyaçlarını Karşılayacak Biçimde Yapacakları Satışlar, Kar Amacı Güdülmemesi Ve Dolayısıyla Ticari Faaliyet Kapsamında Mütalaa Edilmemeleri Nedeniyle Katma Değer Vergisinin Konusunkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Okul Kooperatifi Ve Kantinlerinin Sadece Öğrenci Ve Öğretmenlerin Normal İhtiyaçlarını Karşılayacak Biçimde Yapacakları Satışlar, Kar Amacı Güdülmemesi Ve Dolayısıyla Ticari Faaliyet Kapsamında Mütalaa Edilmemeleri Nedeniyle Katma Değer Vergisinin Konusun

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 05.11.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5317-1721/047884
KONU : Okul kooperatif ve kantinlerinin sadece
öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla yapılan satışların KDV’nin konusunu
teşkil etmediği hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
ADANA VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 16.08.1999 tarih ve 2611 sayılı yazınız.

….. İlköğretim Okulu Kooperatifi’nin dilekçesiyle ilgili olarak alınan ilgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, söz konusu kooperatifin 16.10.1995 tarihinden itibaren düzenlenen denetim tutanağı ve yoklama fişlerine istinaden KDV yönündün mükellefiyetinin tesis edildiği, kooperatifin beyanname vermemesi nedeniyle beyana çağrı yapıldığı, verilen süre içerisinde beyannamenin verilmemesi nedeniyle re’sen matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edildiği, takdir edilen matrah üzerinden vergi/ceza ihbarnamesi düzenlediği ve okul müdürü …..’ne tebliğ edildiği, kooperatifçe yasal süre içerisinde dava konusu yapılmadığı için vergi/cezaların itirazsız kesinleştiği ve verilen sürede ödeme yapılmaması gerekçesiyle de vergi ve cezaların takibe alındığı anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-g maddesinde sayılan kurum ve kurulaşların ancak; ticari, zirai, mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabidir.

Okul kooperatifi ve kantinlerinin sadece öğrenci ve öğretmenlerin normal ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yapacakları satışlar, kar amacı güdülmemesi ve dolayısıyla ticari faaliyet kapsamında mütalaa edilmemeleri nedeniyle katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.

Bu nedenle adı geçen kooperatife kesilen vergi/cezaların terkini gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve durumun dilekçeye cevaben adı geçen kooperatife de duyurulmasını rica ederim.

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Özelge:Okul Kooperatifi Ve Kantinlerinin Sadece Öğrenci Ve Öğretmenlerin Normal İhtiyaçlarını Karşılayacak Biçimde Yapacakları Satışlar, Kar Amacı Güdülmemesi Ve Dolayısıyla Ticari Faaliyet Kapsamında Mütalaa Edilmemeleri Nedeniyle Katma Değer Vergisinin Konusun

05.11.1999

B.07.0.GEL.0.53/5317-1721/047884

Son Yorumlananlar
Top
Menu