Oyun Hamurunun Kdv Oranı Hk.

Oyun Hamurunun Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1728

26/05/2012

Konu

:

Oyun hamurunun KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 3407.00.00.90.12 GTİP numarasında bulunan oyun hamurunun tesliminde uygulanacak KDV oranı sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarihinde yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, ekli I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, ekli II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre, 3407.00.00.90.12 GTİP No.su kapsamında yer alan oyun hamuru, söz konusu Kararname eki I ve II sayılı listelerde sayılan ürünler arasında  olmadığından,  ithali ve yurtiçi teslimi % 18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Oyun Hamurunun Kdv Oranı Hk.

26.05.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1728

Top
Menu