Pet Bardak İçerisine Tutturulmuş Çayda Kdv Oranı

Pet Bardak İçerisine Tutturulmuş Çayda Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Pet Bardak İçerisine Tutturulmuş Çayda Kdv Oranı

T.C.

IĞDIR VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

97153401-003-2

01/09/2015

Konu

:

Pet Bardak İçerisine Tutturulmuş Çayda KDV Oranı

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, patentini aldığınız ve pet bardak içine tutturulmuş tek kullanımlık poşet çay olarak üretimini yaptığınız ürünün satışının çay mı yoksa pet bardak olarak mı yapılması gerektiği konusunda tereddüt oluştuğundan bahisle söz konusu ürüne uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hakkında Defterdarlığımızdan görüş talep edilmektedir.

           3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.   

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), listelerde yer alanlar hariç vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki;

             (II) sayılı listenin (A/7) sırasında, “TGTC nin  9 no.lu faslında  yer alan mallar” %8 oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

            TGTC nin 9 no.lu faslında “Kahve, Çay, Paraguay Çayı ve Baharat” tanımlanmıştır. Bu faslın, 09.02 tarife pozisyonu “Çayı (aromalandırılmış olsun olmasın) kapsamakta olup, bu tarife pozisyonunda,

            0902.10.00.00.00 Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg’ı geçmeyen hazır ambalajlarda),

            0902.20.00.00.00 Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş),

            0902.30.00.00.00 Siyah çayı (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay (3 kg’ı geçmeyen hazır ambalajlarda),

            0902.40.00.00.00 Diğer siyah çaylar (fermante edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çaylar

            GTİP numarasında ismen sayılmıştır.

          Buna göre, Firmanız tarafından üretilen pet bardak içine tutturulmuş tek kullanımlık poşet çayın bardak olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (A/7) sırasında yer alan çay kapsamında değerlendirilerek %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Pet Bardak İçerisine Tutturulmuş Çayda Kdv Oranı

01.09.2015

B.07.4.DEF.0.76.10.00-003-2

Top
Menu