Plywood Ve Kontrplak Kalıp Malzemesi Satışının Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.

Plywood Ve Kontrplak Kalıp Malzemesi Satışının Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Plywood Ve Kontrplak Kalıp Malzemesi Satışının Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.44.15.01-130[9-2012-13]-28

10/08/2012

Konu

:

Plywood ve Kontrplak Kalıp Malzemesi Satışının KDV Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz ve plywood ve kontrplak kalıp malzemesi satışı yaptığınız belirtilerek, bu ürünlerin satışının KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hususunda görüş istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 01/05/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin; (3.1.2.) bölümünde  kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

            Anılan Tebliğin “3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi” başlıklı bölümünde;

            -Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların,  (3.3.6.2.) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

            -(3.3.6.2.) bölümünde; ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamında olduğu,

            Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacağı,

            belirtilmiştir.

            Buna göre, ilk madde ve malzeme niteliğinde olmayan,  tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyeti bulunmayan plywood ve kontrplak kalıp malzemesi satışında  KDV tevkifatı uygulanmayacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Plywood Ve Kontrplak Kalıp Malzemesi Satışının Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.

10.08.2012

B.07.1.GİB.4.44.15.01-130[9-2012-13]-28

Son Yorumlananlar
Top
Menu