Polyester Halat Ve İplikten Yapılan Emniyet Kemerlerinin Kdv Oranı

Polyester Halat Ve İplikten Yapılan Emniyet Kemerlerinin Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Polyester Halat Ve İplikten Yapılan Emniyet Kemerlerinin Kdv Oranı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.28-707

01/04/2014

Konu

:

Polyester halat ve iplikten yapılan emniyet kemerlerinin KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, polyester halat ve iplikten yapılan emniyet kemerlerinin katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yapılan belirlemeye göre,  Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

            Buna göre, Kararname eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” Bölümünün;

            – 4. sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler”,

            – 5. sırasında “Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)”

            sayılmıştır.

            Emniyet kemeri de dahil olmak üzere kemerler, yukarıda 4. sırada sayılan mensucattan üretilmiş olması halinde KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin B bölümünün 5. sırasında sayılan “iç ve dış giyim eşyası” kapsamında değerlendirilmektedir.

            Ancak, söz konusu kemerlerin, pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni ve kauçuk gibi hammaddelerin (bunların lif, elyaf veya ipliklerinden dokunmak veya örülmek suretiyle elde edilen bir mensucatın söz konusu maddelerle sıvanması, emdirilmesi veya kaplanması suretiyle hazırlanan bir mensucat olmaksızın) doğrudan eritilmesi veya kimyevi maddelerle işlenmesi suretiyle elde edilen levhalardan hazırlanmış olanları ise KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 5. sırası kapsamında yer almamaktadır.

            Bu nedenlerle, firma tarafından, polyester halat ve iplikten (örülmek, dokunmak vb. şekillerde) üretilen emniyet kemerinin KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 5. sırası kapsamında değerlendirilerek, ithal ve tesliminin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Polyester Halat Ve İplikten Yapılan Emniyet Kemerlerinin Kdv Oranı

01.04.2014

39044742-KDV.28-707

Son Yorumlananlar
Top
Menu