Pul Biber, İsot, Kekik, Nane Ve Hindistan Cevizi Teslimlerinde Uygulanacak Katma Değer Vergisi …

Pul Biber, İsot, Kekik, Nane Ve Hindistan Cevizi Teslimlerinde Uygulanacak Katma Değer Vergisi …
 

T.C.

MALİYE BAKANLİĞİ

Gelirler Genel Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI   :B.07.0.GEL0.54/5428-2G0D

KONU :

İLGİ : Bila tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; pul biber, isot, kekik, nane ve hindistan cevizi teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararname Eki Karar uyarınca ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18, I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, katma değer vergisi oranlarını belirleyen 2002/4480 sayılı Kararname Eki (II) sayılı listenin 29.12.2004 tarih ve 2004/8301 sayılı Kararname iie değişik 5. sırasında “Taze meyve ve sebzeler ile bunların konserve, turşu, salamura ve kurutulmuşları (dondurulmuş olanlar hariç), taze sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan tohum, çekirdek, fide, fidan, çelik, daldırma, misel, spor ve benzerleri.” ibaresi yer almaktadır.

Diğer taraftan konuya ilişkin olarak yayımlanan 17.01.2005 tarih ve 25 sayıiı Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde “…nane, kekik, dereotu, maydanoz gibi bitkilerin kurutulmuşlarına %8 , baharat teslimlerine %18 oranında…” katma değer vergisi uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, nane ve kekik gibi bitkilerin sentetik ve kimyasal katkı maddeleri kullanılmadan işlenerek, niteliklerini koruyacak şekilde doğal yöntemlerle kurutulmuşları ile (II) sayılı üstenin 5. sırasına istinaden hindistan cevizi (kurutulmuş veya kıyılmışları dahil) %8 oranında, Kararname eki listeierde yer almayan pul biber ve isot pul biber teslimlerine ise gene! oranında (%18) katma değer vergisi uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Pul Biber, İsot, Kekik, Nane Ve Hindistan Cevizi Teslimlerinde Uygulanacak Katma Değer Vergisi …

24.05.2005

B.07.0.GEL0.54/5428-2G0D

Top
Menu