Renk Kartelası Basım İşinin Tevkifat Kapsamında Olup Olmadığı.

Renk Kartelası Basım İşinin Tevkifat Kapsamında Olup Olmadığı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.9-1544

02/06/2014

Konu

:

Renk kartelası basım işinin tevkifat kapsamında olup olmadığı.

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, renk kartelası basımı işi yaptığınızı, …… dilekçenizde ise kartela işçiliğinin, müşteriler tarafından yollanan tasarımların dışarıdan alınan kağıdın üzerine ofset fason basımı, dışarıda  selefon veya lak işçiliği yaptırılması ve  ofset basılı kağıdın üstüne firmanızın maliyetin %20 sini oluşturan serigrafi olarak renk örneklerini uygulama aşamalarından geçtiğini belirterek, kartela işi karşılığında keseceğiniz faturaların tevkifata tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Katma Değer Vergisi  Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.2.12 Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri” başlıklı bölümünde  (01/05/2014 tarihinden önce 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ‘’3.2.12. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri” başlıklı  bölümünde) Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b)  ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

            60 No.lu KDV Sirkülerinin 2.2.2.12. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri başlıklı bölümünde, bir işlemin bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulabilmesi için, öncelikle hizmet niteliğinde olmasının gerektiği, diğer bir deyişle, teslimlerin bu bölüm kapsamında tevkifata tabi olmadığı, dolayısıyla üzerine çeşitli baskılar yapılan ürünlerin bu kapsamda KDV tevkifatına tabi olup olmadığı, baskılı ürünün teslim veya hizmet niteliği taşıyıp taşımadığına göre belirleneceği açıklanmıştır.

            Bir işlemin teslim veya hizmet mahiyetinde olup olmadığı, işlem bedelinin içerisindeki hizmet ve teslimin ağırlığına göre tespit edilecektir. Dolayısıyla, 1 Kr değeri olan bir plastik kağıtın, üzerine marka, içerik, kullanım tarihi, renk, logo gibi bilgiler basılmak suretiyle değeri 5Kr’a çıkıyorsa, bu işlemin hizmet niteliğinde olduğu kabul edilecektir. Benzer şekilde, koli olarak 10Kr’a satılan bir karton kutunun üzerine firma adı veya logosu basılmak suretiyle tesliminde fiyatı değişmiyor veya hizmet teslimin tali unsuru olacak şekilde cüzi oranda artıyorsa, bu işlemin teslim niteliğinde olduğu kabul edilecektir.

            Dolayısıyla, bahsi geçen aşamalardan geçen renk kartelası basım işinde firmanız tarafından ofset basılı kağıdın üzerine uygulanan serigrafik baskı nedeniyle söz konusu ürünün tesliminde fiyat değişmiyor veya hizmet teslimin tali unsuru olacak şekilde cüzi oranda artıyorsa, bu işlemin teslim niteliğinde olduğu kabul edilecek ve tevkifat uygulanmayacaktır. Aksi takdirde söz konusu işlemin hizmet niteliğinde olduğu kabul edilecek ve hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılan belirlenmiş alıcılara verilmesi halinde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Renk Kartelası Basım İşinin Tevkifat Kapsamında Olup Olmadığı.

02.06.2014

39044742-KDV.9-1544

Son Yorumlananlar
Top
Menu