Salvia Hispanica – Chia – Kiya İthalinde Uygulanması Gereken Kdv Oranı.

Salvia Hispanica – Chia – Kiya İthalinde Uygulanması Gereken Kdv Oranı.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742- KDV.21-78339

02/09/2015

Konu

:

Salvia hispanica – chia – kiya ithalinde uygulanması   gereken KDV oranı.

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formlarında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin “1207.99.96.00.00 Diğerleri” GTİP numarasında kayıtlı salvia hispanica – chia – kiya isimli ürüne uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranına ilişkin bilgi istenilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” bölümünün 10. sırasında TGTC’nin “12 no.lu fasılında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları)” sayılmıştır.

            TGTC’nin 12. Faslında “Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem”  düzenlenmiştir. Bu fasla ait 12.07 tarife pozisyonunda ise “Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın)” tanımlanmıştır.

            Buna göre, salvia hispanica-chia-kiya isimli ürünün, II sayılı listenin “A” bölümünün 10. sırasında sayılan TGTC’nin 12 no.lu faslında yer alan mallar kapsamında değerlendirilmesi ve bu ürünün ithali veya yurt içi tesliminin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Salvia Hispanica – Chia – Kiya İthalinde Uygulanması Gereken Kdv Oranı.

02.09.2015

B.07.1.GİB.4.34.17.01- KDV.21-78339

Top
Menu