Saraciye Ürünlerinde (deri Tasma, Keten Asma, At Başı, Yular, Eğer, Üzengi) Kdv Oranı Hk.

Saraciye Ürünlerinde (deri Tasma, Keten Asma, At Başı, Yular, Eğer, Üzengi) Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Saraciye Ürünlerinde (deri Tasma, Keten Asma, At Başı, Yular, Eğer, Üzengi) Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-19-26

12/07/2011

Konu

:

KDV Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, imalatını yaptığınız saraciye ürünlerinin (işlenmiş deri ve ketenden; tasma, at başı, yular, eyer, üzengi) tesliminde uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesi istenmektedir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BakanlarKurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün;

             6-a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası(şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

             7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

             8-Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,

teslimlerinde uygulanan katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, KDV oranlarına ilişkin 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almayan imalatını yaptığınız saraciye ürünlerinin (işlenmiş deri ve ketenden; deri tasma, keten tasma, at başı, yular, eyer, üzengi) ithal veya teslimleri genel oranda (% 18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

EKLER :

1-Özelge talep formu
2-İmza beyannamesi
3-Nüfus cüzdan sureti

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Saraciye Ürünlerinde (deri Tasma, Keten Asma, At Başı, Yular, Eğer, Üzengi) Kdv Oranı Hk.

12.07.2011

B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-19-26

Son Yorumlananlar
Top
Menu