Satışı Yapılan Laboratuar Test Reaktifleri Ve Maddelerin Satışında Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

Satışı Yapılan Laboratuar Test Reaktifleri Ve Maddelerin Satışında Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Satışı Yapılan Laboratuar Test Reaktifleri Ve Maddelerin Satışında Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk. 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

57062627-II Sayılı Liste-14

09/06/2014

Konu

:

Satışı yapılan laboratuar test reaktifleri ve maddelerin satışında uygulanması gereken KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızca halk sağlığı ve çevre analizleri yapan laboratuarlarca su ortamlarında insan ve çevre sağlığına zararlı maddelerin varlığının tespitinde ve/veya miktarlarının tayininde kullanılan laboratuar test reaktifleri ve standart (referans) ürettiğinizi ve satışını yaptığınızı bu reaktiflerin ve maddelerin satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun, 1/1 inci maddesine göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

             KDV oranları, KDV Kanununun 28 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.

             2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında GTİP numaraları itibarıyla sayılan eşyaların ithal veya yurtiçi teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri (%8) oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

             TGTC nin “3822.00 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri” tarife pozisyona ait GTİP numaraları arasında,

             “3822.00.00.10.00 laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış plastik plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabaka ve şeritler,

             “3822.00.00.20.00 laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, ince tabakalar ve şeritler (rulo veya tabaka halinde)”,

             “3822.00.00.30.00 laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (ölçüsünde veya şekline göre kesilmiş)”,

             “3822.00.00.90.00 Diğerleri (laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler)”,

            sayılmıştır.

             Buna göre, firmanızın ürettiği laboratuar test reaktiflerinin yukarıda GTİP numaraları itibarıyla yer alan eşyalar kapsamında olması halinde bunların teslimi 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasına göre %8 oranında KDV ye tabi olacak, yukarıda sayılanlar kapsamında olmaması halinde genel oranda %18 KDV ye tabi olacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Satışı Yapılan Laboratuar Test Reaktifleri Ve Maddelerin Satışında Uygulanması Gereken Kdv Oranı Hk.

09.06.2014

57062627-II Sayılı Liste-14

Top
Menu