Serbest Bölgeye İtfaiye Aracı Satışında Kdv Hk.

Serbest Bölgeye İtfaiye Aracı Satışında Kdv Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Serbest Bölgeye İtfaiye Aracı Satışında Kdv Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-130-324

27/05/2014

Konu

:

Serbest Bölgeye İtfaiye Aracı Satışında KDV

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest bölgeye yapılacak itfaiye aracı satışının katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimleri vergiden istisna edilmiştir.

            Kanunun 12/1 inci maddesinde de; bir teslimin, ihracat teslimi sayılabilmesi için;

            Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi,

             Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması,

             gerektiği hükme bağlanmıştır.

            Ancak, yurt içinde trafik tescili yapılan araçlar, hem serbset bölgede hem de serbest bölge dışında kullanılabileceklerinden bu araçların ihracat istisnası hükümleri kapsamında serbest bölgeye teslim edilmesi mümkün değildir.

            Bu çerçevede, ……. Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan …………Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.’ye Türkiye’den satışı yapılacak itfaiye aracının teslimi genel hükümler kapsamında KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgeye İtfaiye Aracı Satışında Kdv Hk.

27.05.2014

21152195-130-324

Top
Menu