Sertifikalı Meyve Fidanı İthalinde Kdv Oranı Hk.

Sertifikalı Meyve Fidanı İthalinde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sertifikalı Meyve Fidanı İthalinde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-35-36

15/07/2011

Konu

:

Sertifikalı meyve fidanı ithalinde KDV oranı

            İlgide kayıtlı dilekçenizde,  sertifikalı meyve fidanı ithalatında uygulanması gereken katma değer vergisi oranı sorulmaktadır.

             KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki I sayılı listenin 5 inci sırasında “Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları” yer almaktadır.

            Buna göre, 2007/13033 sayılı Kararname uyarınca sertifikalı meyve fidanlarının ithal veya teslimi  % 1 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.             

            Bilgi edinilmesini  rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sertifikalı Meyve Fidanı İthalinde Kdv Oranı Hk.

15.07.2011

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-35-36

Top
Menu