Seyyar Olarak Yapılan İllüzyon Gösterilerinde Kdv.oranı

Seyyar Olarak Yapılan İllüzyon Gösterilerinde Kdv.oranı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

18008620-130[ÖZG-2013-10]-86

28/08/2013

Konu

:

Seyyar olarak yapılan illüzyon gösterilerinde KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu ve seyyar olarak illüzyon gösterileri işi yaptığınızı belirterek, illüzyon gösterisinde uygulanması gereken KDV oranının bildirilmesini istemektesiniz.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 16 ncı sırasında, “Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri” nde uygulanacak katma değer vergisi oranı % 8 olarak tespit edilmiş bulunmaktadır.

            Buna göre, seyyar olarak yaptığınız illüzyon gösterilerinin yukarıda belirtilen 16 ncı sıra kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu illüzyon gösterisi 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I ve II sayılı listelerde de yer almadığından genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Seyyar Olarak Yapılan İllüzyon Gösterilerinde Kdv.oranı

28.08.2013

18008620-130[ÖZG-2013-10]-86

Son Yorumlananlar
Top
Menu