Siparişe Uygun Olmayan Malların Mahrecine İadesi Hk.

Siparişe Uygun Olmayan Malların Mahrecine İadesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Siparişe Uygun Olmayan Malların Mahrecine İadesi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14008-03-43

10/01/2012

Konu

:

Siparişe Uygun Olmayan Malların Mahrecine İadesi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest bölgeden ithal ettiğiniz ürünlerin siparişe uygun olmaması nedeniyle mahrecine iade ettiğinizi belirterek bu ürünlere ilişkin ithalat aşamasında ödenen katma değer vergisinin iade konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

              KDV Kanununun 11/1-a maddesinde ihracat istisnası kapsamında gerçekleşen işlemler nedeniyle yüklenilip indirim konusu yapılamayan KDV nin, aynı Kanunun 32 nci maddesine dayanılarak iade edilebileceği hükme bağlanmış, konuyla ilgili yayımlanan muhtelif KDV Genel Tebliğlerinde iadenin usul ve esasları açıklanmıştır.

             Bu çerçevede, serbest bölgeden ithal edilen ve siparişe uygun olmadığı için geri gönderilen (mahrecine iade edilen) mallar nedeniyle ithalatta ödenen KDV nin, KDV Kanunun 11 ve 32 nci maddeleri kapsamında iade edilmesi mümkündür.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Siparişe Uygun Olmayan Malların Mahrecine İadesi Hk.

10.01.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14008-03-43

Son Yorumlananlar
Top
Menu