Şirket Aktifinde Kayıtlı Tekne Tesliminde Kdv Oranı Hk.

Şirket Aktifinde Kayıtlı Tekne Tesliminde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Şirket Aktifinde Kayıtlı Tekne Tesliminde Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

97726449-130[3880041640]-E.6290

16.01.2019

Konu

:

Şirket aktifinde kayıtlı tekne tesliminde KDV oranı

İlgi

:

03/09/2018 tarihli ve 404103 gelen evrak sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz aktifinde kayıtlı olan teknenin satılması halinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırasına 3/2/2017 tarihinde “Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” hükmü eklenmek suretiyle burada belirtilen deniz araçlarına uygulanacak KDV oranı % 1 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, anılan sıra kapsamındaki deniz araçlarından olması kaydıyla, Şirketiniz aktifinde kayıtlı olan tekne tesliminin % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirket Aktifinde Kayıtlı Tekne Tesliminde Kdv Oranı Hk.

16.01.2019

97726449-130[3880041640]-E.6290

Son Yorumlananlar
Top
Menu