Şirketin Motosiklet Satışında Uygulayacağı Kdv Oranı Hk.

Bu özelgede bir şirketin motosiklet satışında uygulayacağı KDV Oranı hakkında vergi idaresi tarafından verilen görüş yer almaktadır. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca Motosiklet ve benzeri araçların tesliminde uygulanması gereken KDV oranına ilişkin ayrıntılı bilgi almak için “Motosiklet KDV Oranı Nedir?” başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Şirketin Motosiklet Satışında Uygulayacağı Kdv Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.35.17.01-130-699

20/07/2012

Konu: Şirketin motosiklet satışında uygulayacağı KDV oranı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinize ait motosikletin satışında uygulanması gereken katma değer vergisi oranları hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre, Şirketinize ait motosikletin satışı, Kararname eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından %18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirketin Motosiklet Satışında Uygulayacağı Kdv Oranı Hk. Motosiklet satışında KDV Oranı

20.07.2012

B.07.1.GİB.4.35.17.01-130-699

 

ETİKETLER :
Top
Menu