Sıvı Organik Gübre Teslimlerinde Kdv Oranı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.28-1431

04/09/2013

Konu

:

Sıvı Organik Gübre Teslimlerinde KDV Oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizce üretimi yapılan, bitkilerin beslenme ve hastalıklara karşı doğal mukavemetini arttırmak için kullanılan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli Ürünlerin Üretimi” olarak ruhsatlandırılan “sıvı organik gübre” tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

              KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

             KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (% 1), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (% 8), bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise (% 18) olarak tespit edilmiştir

            Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 31. fasılında “Gübreler” tanımlanmıştır. Bu fasıla ait 31.05 tarife pozisyonu “Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’î geçmeyen ambalajlarda olanları” kapsamaktadır. Bunlar arasında potasyum sülfat, magnezyum sülfat, kalsiyum siyanamid, diğerleri (sıvı gübreler ve diğerleri) sayılabilir.

            2007/13033 sayılı BKK eki listelerde “gübre” sayılmadığından, “sıvı organik gübre” dahil olmak üzere gübre tesliminde (%18) oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/19) sırasında 2012/2931 sayılı BKK ile yapılan değişiklikle bu sıra “18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler” şeklinde düzenlenmiştir.

            Dolayısıyla, ticari hayatta “sıvı organik gübre” olarak isimlendirilen eşyanın TGTC’nin 01.06.90.00.90.14 (2013 yılı TGTC’nde 01.06.90.00.90.12) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarasındaki “Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler”den veya “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler” mahiyetinde olması halinde teslimi (%8) oranında KDV’ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sıvı Organik Gübre Teslimlerinde Kdv Oranı.

04.09.2013

39044742-KDV.28-1431

Top
Menu