Suni Tohumlama Hizm.veterinerlik Hizmeti Sayılıp Sayılmayacağı Ve Kdv Oranı Hk.

Suni Tohumlama Hizm.veterinerlik Hizmeti Sayılıp Sayılmayacağı Ve Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Suni Tohumlama Hizm.veterinerlik Hizmeti Sayılıp Sayılmayacağı Ve Kdv Oranı Hk. 

T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.64.10.00-3065/03-4

11/07/2011

Konu

:

Suni Tohumlama Hizm.Veterinerlik Hizmeti sayılıp sayılmayacağı ve KDV oranı

           İlgide kayıtlı özelge talep formunda, veterinerlik faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek suni tohumlama hizmetinin veterinerlik hizmeti sayılıp sayılmayacağı ile veterinerlik hizmeti sayılması halinde uygulanacak KDV oranı hakkında bilgi istenilmektedir.  

          KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli II sayılı Listenin B bölümünün 21 inci sırasında, ilgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile ambulans hizmetlerinin %8 oranında katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

            Buna göre, (II) sayılı listenin (B) bölümünün 21 inci sırası kapsamında hayvan ıslahına yönelik olarak serbest veteriner hekimlerce yapılan suni tohumlama hizmetleri %8 oranında katma değer vergisine tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                                                             

Özelge:Suni Tohumlama Hizm.veterinerlik Hizmeti Sayılıp Sayılmayacağı Ve Kdv Oranı Hk.

11.07.2011

B.07.4.DEF.0.64.10.00-3065/03-4

Top
Menu