Sürücü Kurslarına Yapılacak Yazılım Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı.

Sürücü Kurslarına Yapılacak Yazılım Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84974990-130[28-2013/50]-442

22/04/2014

Konu

:

Sürücü kurslarına yapılacak yazılım teslimlerinde uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sürücü kurslarına eğitim amaçlı yazılım satışı yaptığınız belirtilerek düzenlenecek faturalarda uygulanacak KDV oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

            Vergiye tabi işlemlere uygulanacak KDV oranları ise aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Buna göre, 30.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname eki karara ekli  (I) ve (II) listelerde sürücü kurslarına yapılacak yazılım teslimlerine ilişkin bir belirleme bulunmadığından sürücü kurslarına yapacağınız, eğitim amaçlı yazılım satışlarına genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sürücü Kurslarına Yapılacak Yazılım Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı.

22.04.2014

84974990-130[28-2013/50]-442

Top
Menu