Susamlı Ekmeğin Kdv Oranı Hk.

Susamlı Ekmeğin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

76464994-130[KDV.2012.58]-438

01/11/2012

Konu

:

Susamlı ekmeğin KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek 250 gr ekmeğin üzerine en fazla 5 gr susam serperek ürettiğiniz ekmeğe uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 4 üncü sırasında “Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç) yufka (II) sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” başlıklı bölümünün 15 inci sırasında, “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 19 uncu faslında yer alan mallar” % 8 oranında KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmış olup, söz konusu fasılın 19.05 bölümünde, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri, gevrek ekmek, zencefilli ekmek ve benzerlerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 60 No.lu KDV Sirkülerinin “Oran” başlıklı 5. maddesinin 2. paragrafında; “Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,” yer almaktadır. Buğday unundan üretilen hamburger ekmeği, tost ekmeği ve sandviç ekmeği gibi ekmekler ile ramazan pidesi, boş pide ve lavaş teslimleri de bu kapsamda % 1 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.” denilmektedir.

Dolayısıyla kepekli olanlar dahil olmak üzere katkısız (normal) ekmeğin hazırlanmasında kullanılan buğday unu, su, tuz, maya ve koruyucu gıda maddeleri ile hazırlanan ekmek, hamburger ekmeği, tost ekmeği, sandviç ekmeği ile her nevi pide ve lavaş teslimleri %1 KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Ekmeğin üzerine susam serpilmesi bu ürünün niteliğini değiştirmeyen ve katkı maddeli sayılmasını gerektirmeyen geleneksel bir uygulamadır.

Buna göre, buğday unundan imal edilen normal ekmeğe susam serpilerek üretilen ekmeğin tesliminde  %1 oranında KDV uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Susamlı Ekmeğin Kdv Oranı Hk.

01.11.2012

76464994-130[KDV.2012.58]-438

Top
Menu