Bu özelgede tahta içerikli hurda ve kiremit hurdası tesliminin KDV’ye tabi olup olmadığına ilişkin olarak idarenin görüşü yer almaktadır.

Bu özelgede tahta içerikli hurda ve kiremit hurdası tesliminin KDV’ye tabi olup olmadığına ilişkin olarak idarenin görüşü yer almaktadır. Özelgede sorulan ve müzayede yoluyla satışı yapılan tahta hurdası ve kiremit hurdası KDV Kanunu 17/4-g maddesinde sayılan hurdalardan olmadığından %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Özellikle müzayede yoluyla satış gerçekleşmesi dolayısıyla vergiyi doğuran olaya yapılan vurgu göz ardı edilmemelidir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

tahta içerikli hurda ve kiremit hurdası tesliminin KDV'ye tabi olup olmadığı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı: 37538499-130[17-2013-15]-11

10/04/2014

Konu: Tahta içerikli hurda ve kiremit hurdası tesliminin KDV’ye tabi olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Hastanenizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışı yapılacak olan tahta içerikli hurda ve kiremit hurdasının KDV’ye tabi olup olmadığı eğer tabi ise uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmiştir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/3-d maddesinde de müzayede mahallerinde yapılan satışların KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmış, 17/4-g maddesinde ise metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV den istisna edilmiştir.

            Buna göre, kiremit hurdası ve tahta içerikli hurda teslimleri KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında olmadığından bunların açık artırma suretiyle satışında ihale bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

EK :

Özelge Talep Formu

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tahta İçerikli Hurda Ve Kiremit Hurdası Tesliminin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı Hk.

10.04.2014

37538499-130[17-2013-15]-11

 

ETİKETLER :
Son Yorumlananlar
Top
Menu