Tam Yağlı Soya (fullfat) Teslimleri Dolayısıyla Kdv İadesi Alınıp Alınamayacağı Hk.

Tam Yağlı Soya (fullfat) Teslimleri Dolayısıyla Kdv İadesi Alınıp Alınamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tam Yağlı Soya (fullfat) Teslimleri Dolayısıyla Kdv İadesi Alınıp Alınamayacağı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

18008620-130[2016-701-138]-14960

06.02.2019

Konu

:

Tam Yağlı Soya (Fullfat) Teslimleri Dolayısıyla KDV İadesi Alınıp Alınamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, soya fasulyesini bir takım işlemlerden geçirerek tam yağlı soya (fullfat) ürettiğiniz, bu ürünü tam veya tamamlayıcı yem olarak değil de yem hammaddesi olarak satışını gerçekleştirdiğiniz belirtilmiş olup, söz konusu teslimlerin KDV karşısındaki durumu ile ilgili Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

         

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (ı) bendinde; küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve atıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemlerinin (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil) tesliminin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yem teslimlerinde istisna uygulaması ile ilgili gerekli açıklamalar KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-11) bölümünde yapılmıştır.

Buna göre; soya fasulyesini bir takım işlemlerden geçirerek ürettiğiniz tam yağlı soyanın (fullfat) teslimi 10/02/2016 tarihinden itibaren 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/ı maddesine göre KDV’den istisnadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tam Yağlı Soya (fullfat) Teslimleri Dolayısıyla Kdv İadesi Alınıp Alınamayacağı Hk.

06.02.2019

18008620-130[2016-701-138]-14960

Top
Menu