Tarım Amaçlı Koop. Kdv İstisnası Hk.

Tarım Amaçlı Koop. Kdv İstisnası Hk.
 

T.C.

MARDİN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-KDV–37

01/12/2011

Konu

:

Tarım amaçlı Koop. KDV İstisnası

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  Kooperatifiniz tarafından yapılacak sera inşaatına ilişkin mal ve hizmet alımlarının Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-h maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olup olmadığının bildirilmesi istenilmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-h maddesinde, ziraî amaçlı su teslimleri ile  tarımsal kooperatifler tarafından yapılan arazi ıslahına ait hizmetler  katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

           Bu hüküm uyarınca, Kooperatifinizin zirai amaçlı su teslimleri ile arazi ıslahına ilişikin ifa edeceği hizmetler KDV ye tabi olmayacaktır. Ancak, Kooperetifiniz tarafından yaptırılacak seraya  ilişkin her türlü mal ve hizmet alımı  bu hüküm kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, Kanunun genel hükümlerine göre KDV ye tabi tutulacaktır.                       

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tarım Amaçlı Koop. Kdv İstisnası Hk.

01.12.2011

B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-KDV–37

Top
Menu