Tarım Makinelerine Uygulanan %8 Lik Kdv Oranının Çelik Yayları Kapsayıp Kapsamayacağı Hk.

Tarım Makinelerine Uygulanan %8 Lik Kdv Oranının Çelik Yayları Kapsayıp Kapsamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tarım Makinelerine Uygulanan %8 Lik Kdv Oranının Çelik Yayları Kapsayıp Kapsamayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-3144–66

23/07/2012

Konu

:

Tarım makinelerine uygulanan %8 lik KDV oranının çelik yayları kapsayıp kapsamayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Firmanızın ham çelikten her türlü yay imalatı yaptığını belirtilerek, tarım makinesi imalatçılarına yapılan çelik yay teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

      KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları,  KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

          Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli II sayılı listenin “B” bölümünün 28 inci sırasına 30.03.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “8433.90 Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makine ve cihazlara ait olanlar)” ibaresi eklenmiş olup, TGTC nin 84.33 tarife pozisyonu kapsamındaki “Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makine ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) çim ve çayır biçme makine ve cihazları; yumurtaları, meyveleri ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makine ve cihazlar”a ait aksam ve parçaların teslimi de söz konusu kararın yürürlüğü olan 30.03.2009 tarihinden itibaren %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Buna göre, Firmanız tarafından üretimi yapılan ve münhasıran TGTC nin 84.33 tarife pozisyonunda tanımlanan makine ve cihazlara ait aksam ve parça niteliğinde olmayan çelik yayların tesliminin %18 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Tarım Makinelerine Uygulanan %8 Lik Kdv Oranının Çelik Yayları Kapsayıp Kapsamayacağı Hk.

23.07.2012

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-3144–66

Top
Menu