Tecil-terkin Uygulaması İçin Gümrük Beyannamesinde İmalatçı Firmanın Adinin Yer Alması Zorunlu Bir Unsurdur; Ancak Söz Konusu İhracatın Gerçekleştirildiğinin Tespit Edilmesi Halinde İmalatçı Firmanın Sehven Yazılmadığı Anlaşılan Vergi Numarası İle Vergi

Tecil-terkin Uygulaması İçin Gümrük Beyannamesinde İmalatçı Firmanın Adinin Yer Alması Zorunlu Bir Unsurdur; Ancak Söz Konusu İhracatın Gerçekleştirildiğinin Tespit Edilmesi Halinde İmalatçı Firmanın Sehven Yazılmadığı Anlaşılan Vergi Numarası İle Vergikonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tecil-terkin Uygulaması İçin Gümrük Beyannamesinde İmalatçı Firmanın Adinin Yer Alması Zorunlu Bir Unsurdur; Ancak Söz Konusu İhracatın Gerçekleştirildiğinin Tespit Edilmesi Halinde İmalatçı Firmanın Sehven Yazılmadığı Anlaşılan Vergi Numarası İle Vergi

  T.C.

MALIYE BAKANLIGI

Gelirler Genel Müdürlüğü

                                                                      

SAYI    :B.07.0.GEL.0.54/5411-2487

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONU:

… VALILIGİ (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: 09.02.2005 tarih ve B.07.4.DEF.070.10/2-4/281 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden… A.Ş. tarafından… Ltd. Şti’ne ihraç kaydıyla mal tesliminde bulunulduğu ancak, ihracatçı firma tarafından yurt dışına gönderilen mallarla ilgili Gümrük Çıkış Beyannamesinde imalatçı firmanın adı bulunmakla beraber, söz konusu firmanın vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesinin adının yazılı olmaması nedeniyle Gümrük Çıkış Beyannamesine istinaden tecil-terkin-iade işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi ile ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara yapılacak mal teslimlerine ait işlemler hüküm altına alınmıştır. İhracat istisnası uygulamasından doğan iade ve mahsup taleplerinde aranan belgelerden biri de Gümrük Beyannamesi olup, tecil-terkin uygulaması için bu belgede imalatçı firmanın adinin yer alması gerekmektedir.

Buna göre, tecil-terkin uygulaması için Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın adinin yer alması zorunlu bir unsurdur; ancak adi geçen mükellefin, söz konusu ihracatın gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde sehven yazılmadığı anlaşılan vergi numarası ile vergi dairesi adinin yer almadığı Gümrük Beyannamesine istinaden tecil-terkin-iade işleminin yapılması Bakanlığımızca da uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Özelge:Tecil-terkin Uygulaması İçin Gümrük Beyannamesinde İmalatçı Firmanın Adinin Yer Alması Zorunlu Bir Unsurdur; Ancak Söz Konusu İhracatın Gerçekleştirildiğinin Tespit Edilmesi Halinde İmalatçı Firmanın Sehven Yazılmadığı Anlaşılan Vergi Numarası İle Vergi

01.03.2005

B.07.0.GEL.0.54/5411-2487-9396

Top
Menu