Tekstil Makineleri İmali Ve Torna Freze İşlerinde Kdv Oranı

Tekstil Makineleri İmali Ve Torna Freze İşlerinde Kdv Oranıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tekstil Makineleri İmali Ve Torna Freze İşlerinde Kdv Oranı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130[I.12.170.]-198

22/07/2013

Konu

:

Tekstil Makineleri İmali ve torna freze işlerinde KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, tekstil makinelerinin imalatı ve fason olarak torna ve freze işini yaptığınızdan bahisle, yapılan bu işlemlere hangi oranda KDV uygulanması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine (BKK) ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

BKK eki II sayılı listenin B/29 uncu sırasında, TGTC’nin

84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları

84.52.10 Ev tipi dikiş makinaları

84.52.21.00.00.00 Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları)

84.52.29.00.00.00 Diğerleri (diğer dikiş makinaları)

84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)

84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]

yer almaktadır.

Buna göre, imalatını yaptığınız tekstil makine ve cihazlarının, yukarıda sayılanlardan olması halinde teslimlerinde %8 oranında; bunlar dışındaki makine ve cihaz teslimleri ile fason olarak yaptığınız torna ve freze işlerinde ise genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tekstil Makineleri İmali Ve Torna Freze İşlerinde Kdv Oranı

22.07.2013

45404237-130[I.12.170.]-198

Top
Menu