Tıbbi Ürünlerin Satışında Kdv Oranı

Tıbbi Ürünlerin Satışında Kdv Oranı
 

T.C.

ÇANKIRI VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

19208162-KDVK-1-43

26/12/2013

Konu

:

TIBBİ ÜRÜNLERİN SATIŞINDA KDV ORANI

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz eki listede,  medikal gaz santralleri, yüksek basınç düşürücüler ve ekipmanları, bölge kesme, kontrol ve alarm üniteleri, gaz prizleri, hasta yatak başı üniteleri, yoğun bakım üniteleri, pendantlar, flowmetreler, vakum regülatörleri ve ekipmanları, alçak basınç regülatörleri, problar ve aksesuarların tesliminde uygulanacak  KDV oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

             KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki II sayılı listenin B) Diğer Mal ve Hizmetler başlıkı bölümünün 22 inci sırasında, 8/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin  pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi  ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetlerinin % 8 oranında KDV ye tabi olduğu belirtilmiştir.

             Buna göre, teslimini yaptığınız tıbbi ürünlere ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaralarının 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin B) Diğer Mal ve Hizmetler başlık bölümünün 22 inci sırasında olması halinde  % 8, aksi halde % 18 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tıbbi Ürünlerin Satışında Kdv Oranı

26.12.2013

19208162-KDVK-1-43

Top
Menu