Ticari Hayatta Süt Soğutma Tankı Olarak İsimlendirilen Eşyanın Tesliminde Uygulanması Gereken Katma Değer Vergisi Oranı Hakkında.

Ticari Hayatta Süt Soğutma Tankı Olarak İsimlendirilen Eşyanın Tesliminde Uygulanması Gereken Katma Değer Vergisi Oranı Hakkında.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ticari Hayatta Süt Soğutma Tankı Olarak İsimlendirilen Eşyanın Tesliminde Uygulanması Gereken Katma Değer Vergisi Oranı Hakkında.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı   :  B.07.1.GİB.0.01.54/5428-2553                                                                      

Konu :

………………………………… DERNEĞİ

………………………..

İlgi :  ……………… tarih ve …………….. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinde ticari hayatta süt soğutma tankı olarak isimlendirilen eşyanın tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

KDV oranları; KDV Kanununun 28. maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. Bu oranlar 2007/13033 sayılı Kararname ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, I ve II sayılı listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

TGTC’nin 84.18 tarife pozisyonunda “Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın), ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)” tanımlanmış olup, bu pozisyonuna ait tarife alt pozisyonunda “8418.69 Diğerleri (Diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar)” da yer almaktadır.

Buna göre ticari hayatta süt soğutma tankı olarak isimlendirilen süt soğutucuları “8418.69 Diğerleri”  tarife alt pozisyonuna ait GTİP No.ları arasında yer almakta olup,  KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Karar ekli I ve II sayılı listelerde sayılan eşyalar kapsamında olmadığından, ithal veya yurtiçi teslimleri genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

           

                                                                                 

Başkan a.

Özelge:Ticari Hayatta Süt Soğutma Tankı Olarak İsimlendirilen Eşyanın Tesliminde Uygulanması Gereken Katma Değer Vergisi Oranı Hakkında.

12.06.2009

B.07.1.GİB.0.01.54/5428-2553

Top
Menu