Trabzon Ekmeği, Kepekli Ekmek, Çavdar Ekmeği Ve Köy Ekmeği Tesliminde % 1 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması Gerekmektedir.

Trabzon Ekmeği, Kepekli Ekmek, Çavdar Ekmeği Ve Köy Ekmeği Tesliminde % 1 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması Gerekmektedir.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Trabzon Ekmeği, Kepekli Ekmek, Çavdar Ekmeği Ve Köy Ekmeği Tesliminde % 1 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması Gerekmektedir. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAYI   : B.07.1.GİB.0.01.55/5528-2419 /  99184                                        18.12.2006                                      

KONU:

………. EKMEK

İLGİ: Başkanlığımızda 17.11.2006 gün ve 127417 sayı ile kayıtlı tarihsiz dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Trabzon ekmeği, kepekli ekmek, çavdar ekmeği ve köy ekmeği tesliminde uygulanacak katma değer vergisi oranı hususundaki Başkanlığımız görüşünün  bildirilmesi istenilmektedir.

Katma değer vergisi oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2002/4480 sayılı Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki mal  ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki I sayılı listenin 2004/8301 sayılı Kararname ile değişik 5. sırasında buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç) hükmü yer almıştır.

Bu çerçevede, buğday unundan imal edilen her türlü ekmek ( tost ekmeği, kepekli tost ekmeği, light tost ekmeği, hamburger ekmek, susamlı hamburger ekmeği) %1 oranında katma değer vergisine tabidir.

Bu durumda,  dilekçenizde belirtilen Trabzon ekmeği, kepekli ekmek, çavdar ekmeği ve köy ekmeği tesliminde 2002/4480 sayılı Kararname eki I sayılı listenin 5. sırası uyarınca % 1 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                        Başkan a.

Özelge:Trabzon Ekmeği, Kepekli Ekmek, Çavdar Ekmeği Ve Köy Ekmeği Tesliminde % 1 Oranında Katma Değer Vergisi Uygulanması Gerekmektedir.

18.12.2006

B.07.1.GİB.0.01.55/5528-2419 /99184

Top
Menu