Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Tanınan İstisnanının Kapsamına Sadece Mal Teslimleri Girmekte, Hizmet İfaları İstisnadan Faydalanamamaktadır. Bu Nedenle, Yabancı Turistlere Verilen Otel Hizmetlerine Ait Katma Değer Vergisinin İadesi Mümkün Değildir.

Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Tanınan İstisnanının Kapsamına Sadece Mal Teslimleri Girmekte, Hizmet İfaları İstisnadan Faydalanamamaktadır. Bu Nedenle, Yabancı Turistlere Verilen Otel Hizmetlerine Ait Katma Değer Vergisinin İadesi Mümkün Değildir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 02.01.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5311-2043/139
KONU : Yabancı turistlere verilen otel
hizmetlerine ait katma değer
vergisinin iade edilip edilmeyeceği hk.

TEL AVIV BÜYÜKELÇILIĞINE
EKONOMI MÜŞAVIRLIĞI

ILGI: 22.11.1996 tarih ve B.02.l.HM.3.Tel Aviv-11 sayılı yazınız.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin incelenmesinden; İsrail’de yerleşik ………………………….. in Türkiye’de kaldıkları otele ait faturanın İsrail’den ödendiği belirtilerek, söz konusu faturadaki katma değer vergisinin geri alınıp alınmayacağı konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde “Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında katma değer vergisi tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen katma değer vergisi iade olunur.” denilmektedir.

Bu hükme göre, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisnanının kapsamına sadece mal teslimleri girmekte, hizmet ifaları istisnadan faydalanamamaktadır. Bu nedenle, yabancı turistlere verilen otel hizmetlerine ait katma değer vergisinin iadesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Tanınan İstisnanının Kapsamına Sadece Mal Teslimleri Girmekte, Hizmet İfaları İstisnadan Faydalanamamaktadır. Bu Nedenle, Yabancı Turistlere Verilen Otel Hizmetlerine Ait Katma Değer Vergisinin İadesi Mümkün Değildir.

02.01.1997

B.07.0.GEL.0.53/5311-2043/139

Son Yorumlananlar
Top
Menu