Uçuş Simülatörlerinin İthalinde Kdv İstisnası Hk.

Uçuş Simülatörlerinin İthalinde Kdv İstisnası Hk.
 

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

Defterdarlık Isparta Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ÇOK İVEDİ

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.32.10.00-08-2

16/09/2010

Konu

:

uçuş simülatörlerinin ithalinin kdv den istisna olup olmadığı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, envanterinizde bulunan TC-NEC tescilli uçağınızda işletme ve donanım malzemesi olarak gümrük vergisinden muaf olacak şekilde ithal etmek istediğiniz S812 Model FNTP II Uçuş Yer Simülatörünün ithalat işleminin katma değer vergisinden istisna olup olmayacağı hakkında görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)  Kanununun 1/2 maddesi ile her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 16/1-b maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali KDV den istisna edilmiştir.

Buna göre, envanterinizde bulunan TC-NEC tescilli uçağınız için işletme ve donanım malzemesi niteliğini haiz S812 Model FNTP II Uçuş Yer Simülatörünün ithali, Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olmak kaydıyla, KDV den istisna olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                         …

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Uçuş Simülatörlerinin İthalinde Kdv İstisnası Hk.

16.09.2010

B.07.4.DEF.0.32.10.00-08-2

Son Yorumlananlar
Top
Menu