Uluslararası Taşımacılık Faaliyetine İlişkin Olarak Elde Edilen Ordino, Konşimento, Navlun Art V.b. Belge Gelirlerinde Kdv İstisnası Hk.

Uluslararası Taşımacılık Faaliyetine İlişkin Olarak Elde Edilen Ordino, Konşimento, Navlun Art V.b. Belge Gelirlerinde Kdv İstisnası Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-461

27/04/2012

Konu

:

Uluslararası taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak elde edilen ordino, konşimento, navlun art v.b. belge gelirlerinde KDV istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; uluslararası taşımacılık ve nakliye işiyle iştigal ettiğiniz belirtilerek ordino, konşimento, navlun, ATR belgesi düzenlenmesi karşılığı elde ettiğiniz gelirlerinize ilişkin olarak ithalatçı ve ihracatçı firmalara keseceğiniz faturalarda katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.   

Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir.

Bu itibarla, Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca katma değer vergisinden istisna olan uluslararası taşımacılık faaliyeti ile ilgili ordino, konşimento, navlun, ATR belgesi düzenlenmesi hizmeti uluslararası taşımacılık faaliyetiniz kapsamında mütalaa edileceğinden katma değer vergisinden istisna olacaktır.

Ancak, bu hizmetlerin Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olmayan taşıma işlemlerine bağlı olarak ortaya çıkması halinde KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre vergiye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Uluslararası Taşımacılık Faaliyetine İlişkin Olarak Elde Edilen Ordino, Konşimento, Navlun Art V.b. Belge Gelirlerinde Kdv İstisnası Hk.

27.04.2012

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-461

Top
Menu