Yağmurlama Ve Damlama Sulama Sistemlerinin Ve Sistem Parçalarının Gtip Numaraları İtibariyle Kdv Oranı Hk.

Yağmurlama Ve Damlama Sulama Sistemlerinin Ve Sistem Parçalarının Gtip Numaraları İtibariyle Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yağmurlama Ve Damlama Sulama Sistemlerinin Ve Sistem Parçalarının Gtip Numaraları İtibariyle Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-608-28

16/09/2010

Konu

:

Yağmurlama ve Damlama Sulama Sistemlerinde KDV Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  … Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinin bütün olarak teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’ de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin “B” bölümüne 2008/13234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 9/2/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere eklenen 28 inci sırada, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) “8424.81 Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar)” tarife alt pozisyonu kapsamındaki eşyalar da yer almaktadır.

Sulama sistemlerinde kullanılan borular ve bağlantı parçaları TGTC nin 39 uncu faslındaki plastikler ve mamulleri kapsamında olup, bu fasıla ait 39.17 tarife pozisyonunda ” Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi)” ismen sayılmıştır.

Bu pozisyon kapsamındaki borular;

            – 3917.31                  “Esnek borular ve hortumlar (en az 27.6 MPa’ lık bir basınca

                                                  dayanabilenler)”

            – 3917.32                  “Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş

                                                  veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olmayan)

            – 3917.33.00.0.00         “Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş

                                                  veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan)

            şeklinde sınıflandırılmıştır.

Sulama sistemlerinde kullanılan dripli ve dripsiz borular, TGTC nin 3917.31, 3917.32, 3917.33 tarife alt açılımlarında tanımlanan plastikten hortumlar ve borular kapsamında bulunmaktadır.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki listelerde TGTC nin 39.17 tarife pozisyonu kapsamındaki eşyalar yer almamaktadır.

Buna göre;

– Damlama sulama sistemlerinde kullanılan damlama sulama (dripli-üzeri belirli aralıklarla gözeneklendirilmiş veya delinmiş) borularının ve yağmurlama sulama sistemlerinde kullanılan (drip ihtiva etmeyen) boruların,

– Yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinde kullanılan plastik yağmurlama borusu, istavroz, dirsek, es, redüksiyon, TE, abot, adaptör, başlık, körtapa, küresel vana, kangal plastik boru, priz kolye, manşon, tapanın,

– Mandallı yağmurlama borusu, por yağmurlama borusu, mandallı s abot, yükseltici, küresel otomatik vana, mandallı dirsek, mandallı körtapa, contanın

ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

Öte yandan;

– Yağmurlama sulama sistemi ile bu sistemde kullanılan ve ticari hayatta yağmurlama ve sulama başlığı (spring-tabanca) olarak adlandırılan her boy spring cihazı TGTC nin 8424.81 tarife pozisyonuna ait “8424.81.30.10.11 Sıvı Püskürtücüler”,

– Damlama sulama sistemleri ise, TGTC nin 8424.81 tarife alt pozisyonuna ait “8424.81.10.00.00 Sulama Cihazları”

GTİP numarasında olup, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (II) sayılı listenin B/28 inci sırası kapsamında yer aldığından, ithali ve yurtiçi teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yağmurlama Ve Damlama Sulama Sistemlerinin Ve Sistem Parçalarının Gtip Numaraları İtibariyle Kdv Oranı Hk.

16.09.2010

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-608-28

Son Yorumlananlar
Top
Menu