Yasal Defterlerin Süresinden Sonra Tasdikinde Kdv İadesi Hk.

Yasal Defterlerin Süresinden Sonra Tasdikinde Kdv İadesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yasal Defterlerin Süresinden Sonra Tasdikinde Kdv İadesi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-17-96

05/12/2011

Konu

:

Yasal defterlerin süresinden sonra tasdikinde KDV iadesi

           İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kanuni defterlerinizi geç tasdik ettirdiğinizden bahisle kanuni süresinden sonra tasdik ettirilen defterlere kaydedilen belgelere istinaden KDV iadesi talebinde bulunup bulunamayacağınız konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           3065 sayılı Katma Değer Vergisi  (KDV) Kanununun 29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

            23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin H/3 bölümünde ise konu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

             Buna göre, tasdiksiz de olsa kanuni defterlere ilgili takvim yılı içinde kaydedilen faturaların KDV Kanunu açısından yapılacak incelemede veya dönem matrahının takdiri sırasında gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla bu belgelerde gösterilen katma değer vergisinin indirimi ve iadesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yasal Defterlerin Süresinden Sonra Tasdikinde Kdv İadesi Hk.

05.12.2011

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-17-96

Son Yorumlananlar
Top
Menu