Yat Yanaşma Yerlerinde Bağlama Ücretlerinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

Yat Yanaşma Yerlerinde Bağlama Ücretlerinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yat Yanaşma Yerlerinde Bağlama Ücretlerinin Kdv'den İstisna Olup Olmadığı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

96620903-130[13/b-2014/22]-80

22/07/2014

Konu

:

Yat yanaşma yerlerinde bağlama ücretlerinin KDV’den istisna olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından verilen Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi aldığınızı belirterek, bu doğrultuda yat yanaşma iskelenizde vermiş olduğunuz yat bağlama hizmeti ücretlerinin KDV den istisna olup olmadığı sorulmaktadır.

              3065 sayılı KDV Kanununun 13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV den istisna edilmiştir.

            Liman ve hava meydanlarında yapılmayan hizmetler deniz ve hava taşıma araçları için yapılsa bile istisna kapsamına girmemektedir.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2) bölümünde liman, “Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay deniz yerlerini ifade etmektedir.” şeklinde tanımlanmıştır.

             Buna göre, şirketinizce işletilen yat yanaşma yeri liman olarak değerlendirilmediğinden yat yanaşma yerinde verilen hizmetlerin KDV Kanununun 13/b maddesine göre KDV den istisna tutulması mümkün değildir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yat Yanaşma Yerlerinde Bağlama Ücretlerinin Kdv’den İstisna Olup Olmadığı Hk.

22.07.2014

96620903-130[13/b-2014/22]-80

Top
Menu