Yemek Pişirme Ve Dağıtım İşinde Kdv Oranı

Yemek Pişirme Ve Dağıtım İşinde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

46480499-130[2015/1590]-84

02/10/2015

Konu

:

Yemek pişirme ve dağıtım işinde KDV oranı

      

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Belediyenizin sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamında düzenlenen organizasyonlarda ihale kapsamında talep edilen hizmet süresinde mahalle ve caddelerde vatandaşlara iftar sofrası kurulması, yemek servisi yapılması ve iftar sofrasının toplanması ve diğer benzer resmi ve dini günlerde de aynı tür hizmet alımı ile ilgili firmalar tarafından fatura düzenlenirken, verilen hizmetlerin ihale konusu içerisinde ayrı ayrı tabi oldukları oranlar doğrultusunda mı, yoksa ihale hizmetinin bir bütün olarak değerlendirilip, genel oranda mı katma değer vergisi (KDV) hesaplanması gerektiği konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’ na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Karara ekli II sayılı listenin B/24 üncü sırasında; gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetlerin (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), % 8 oranında KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, özelge talep formunuz ekinde yer alan 06/05/2015 tarih ve 2015/29132 sayılı Yemek Pişirme, Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Organizasyonu İşi Hizmeti Alımına Ait Sözleşme ve eki şartnamenin tetkikinden; ihale kapsamında belirlenen ramazan ayı iftar ve sahur yemeği hizmetlerinin, organizasyon çerçevesi içerisinde masa, sandalye ve örtü temini, yemeklerin dağıtılacağı yerde kullanılmak üzere ulaşım ve taşıması işlerini kapsadığı ayrıca; misafirhane, çocuk bakım evinde ve sosyal yardımlaşma hizmetleri faaliyetlerinde sunulacak yemek hizmetinin de aynı ihale çerçevesinde yüklenilip aynı firma tarafından yerine getirileceği anlaşılmaktadır.

            Buna göre, aynı ihale çerçevesinde aynı firmadan yapılacak misafirhane-çocuk bakım evi ve sosyal yardımlaşma hizmetlerine ilişkin yemek alımları ile ramazan ayındaki yemek alımlarının; masa, sandalye, örtü temini ve ulaşım hizmetiyle bir bütün olarak değerlendirilmesi ve bu organizasyon hizmetinin 2007/13033 sayılı Karara ekli I ya da II sayılı liste kapsamında yer almaması sebebiyle genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yemek Pişirme Ve Dağıtım İşinde Kdv Oranı

02.10.2015

B.07.1.GİB.4.10.15.01-130[2015/1590]-84

Top
Menu