Yolcu Taşımacılığı İşi İle İlgili Olarak Komisyoncuların Kdv Dahil Tutar Üzerinden Komisyon Alması Hk.

Yolcu Taşımacılığı İşi İle İlgili Olarak Komisyoncuların Kdv Dahil Tutar Üzerinden Komisyon Alması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/36-48

28/02/2012

Konu

:

Yolcu taşımacılığı işi ile ilgili olarak komisyoncuların KDV dahil tutar üzerinden komisyon alması

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yolcu taşımacılığı işi ile iştigal ettiğiniz, otobüs firmasına aylık cironuz üzerinden %31 oranında komisyon ödediğiniz ancak bu komisyon tutarının otobüs firmasınca katma değer vergisi (KDV) hariç tutar üzerinden kesilmesi gerektiği halde KDV dahil tutar üzerinden kesildiği ve tutar üzerinden ayrıca KDV hesaplanmak suretiyle fatura edildiği belirtilerek, bu işlemin vergi mevzuatı açısından uygun olup olmadığı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.         

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 20 nci maddesinde, katma değer vergisi matrahının teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, alıcının ödediği veya borçlandığı para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği; belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedelinin KDV dahil edilerek tespit olunacağı, verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, bedelin biletle tahsil edildiği yolcu taşıma hizmetlerinde hizmet bedelinin KDV dahil olarak belirlenmesi gerekmekte olup, hizmete ait KDV iç yüzde yoluyla hesaplanacaktır. Ancak otobüs firmasına ödenecek komisyon tutarının KDV dahil bedel üzerinden mi yoksa KDV hariç bedel üzerinden mi hesaplanacağı hususunun söz konusu firma ile aranızda özel hukuk hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme sonucu hesaplanacak komisyon tutarı üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanıp firmanıza fatura düzenleneceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yolcu Taşımacılığı İşi İle İlgili Olarak Komisyoncuların Kdv Dahil Tutar Üzerinden Komisyon Alması Hk.

28.02.2012

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/36-48

Son Yorumlananlar
Top
Menu