Yurt Dışı Uçak Biletlerine Ait Komisyonların Kdv’si Hk.

Bu özelgede Yurt Dışı Uçak Biletlerine Ait Komisyonların Kdv’si hususunda açıklamalar yer almaktadır. Uçak bileti KDV’si ve KDV oranı konusunda ayrıntılı bilgi elde etmek için “Uçak Bileti KDV Oranı Nedir?” başlıklı cevabımıza göz atabilirsiniz. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yurt Dışı Uçak Biletlerine Ait Komisyonların KDV'si

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.155-263

28/11/2011

Konu: Yurt dışı uçak biletlerine ait komisyonların KDV’si.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda tali acente olarak uçak bileti satışı yaptığınız belirtilerek, yurtdışı uçak biletleri satışı dolayısıyla elde ettiğiniz komisyon gelirlerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığının bildirilmesi istenilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 84/8889 sayılı Kararname ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 33 Seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde ise, vergiden istisna edilen söz konusu taşıma işlerine ait bilet satışı yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak hesapladıkları komisyonların da taşımacılık işi içinde mütalaa edilmesi gerektiği ve uluslararası taşımacılığa ait bilet satışı komisyonlarının katma değer vergisine tabi tutulmayacağı açıklanmıştır.

Buna göre, yurtdışı uçak bileti satışlarına ilişkin olarak elde ettiğiniz komisyon gelirleri katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışı Uçak Biletlerine Ait Komisyonların Kdv’si Hk.

28.11.2011

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.155-263

 

ETİKETLER :
Top
Menu