Yurt Dışındaki Satışa Aracı Firmalara Ödenen Komisyon Bedelinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

Yurt Dışındaki Satışa Aracı Firmalara Ödenen Komisyon Bedelinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

( Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü )

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/KDV-3-65

14/07/2011

Konu

:

Yurt dışındaki satışa aracı firmalara ödenen komisyon bedelinin KDV karşısındaki durumu

          İlgide kayıtlı özelge talep formunda,

          Kendi arsanız üzerine yaptığınız konutların satışlarını yurt dışında mukim ve yurt dışında vergi mükellefiyeti olan firmalar aracılığı ile yurt dışındaki müşterilere yaptığınız,

           Satışlara aracılık eden bu firmalara satışlar üzerinden belli bir komisyon ödendiği,

          Yurt dışındaki satışa aracı firmaların aldığı komisyonu şirketinize fatura ettiği, fatura bedelinin de satılan konut satış bedeli üzerinden düşülerek şirketiniz hesabına gönderildiği

         belirtilerek, yurt dışındaki firmalara yapılan söz konusu komisyon ödemelerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

         Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

        1/2 nci maddesinde; her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

         4 üncü maddesinde, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerin hizmet sayıldığı ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği,

         6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

       9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutulacağı,

        hükme bağlanmıştır.

        Yurt dışından sağlanan hizmetlerin vergilendirilmesine yönelik açıklamalara 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C) bölümünde yer verilmiştir.

        Buna göre, yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden Türkiye’de yararlanılması durumunda işleme ait KDV nin hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekmektedir.

         Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinize ait arsa üzerine yaptığınız konutların yurtdışındaki müşterilere satışında, aracılık hizmetinden Türkiye’de faydalanılması nedeniyle bu aracılık hizmeti KDV ye tabi olup, söz konusu komisyon bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

          Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yurt Dışındaki Satışa Aracı Firmalara Ödenen Komisyon Bedelinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

14.07.2011

B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/KDV-3-65

Son Yorumlananlar
Top
Menu