Zemin Tahrip Bedelinde Kdv Hk.

Zemin Tahrip Bedelinde Kdv Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Zemin Tahrip Bedelinde Kdv Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

18008620-130[ÖZG-2013-2]-37

02/05/2014

Konu

:

Zemin Tahrip Bedelinde KDV.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2560 sayılı Kanuna tabi olarak faaliyet gösteren İdarenizce Büyükşehir Belediyesine ödenen zemin tahrip bedelinin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükme göre, ticari faaliyet kapsamında gerçekleşmeyen ya da ticari faaliyet kapsamında yapılmakla birlikte bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmeyen ödemeler KDV nin konusuna girmemektedir. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesinin hasar gören üstyapı nedeniyle Müdürlüğünüzden tahsil ettiği zemin tahrip bedeli için KDV hesaplanmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Zemin Tahrip Bedelinde Kdv Hk.

02.05.2014

18008620-130[ÖZG-2013-2]-37

Top
Menu