Zeytin Yaprağı Çayının Tabi Olduğu Katma Değer Vergisi Oranı Hk.

Zeytin Yaprağı Çayının Tabi Olduğu Katma Değer Vergisi Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Zeytin Yaprağı Çayının Tabi Olduğu Katma Değer Vergisi Oranı Hk. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI  : B.07.1.GİB.0.01.57/5728-3/ 53652                                                          14.06.2007

KONU :

……………

………………………………………..

……………

Başkanlığımıza verilen 10.05.2007 tarihli dilekçenizin incelenmesinden, zeytin ağacının yapraklarının makine de kurutulup, kırma ve eleme işleminden geçirilmesiyle elde edilen “zeytin yaprağı çayı”nın tabi olduğu katma değer vergisi oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Katma değer vergisi oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca yayımlanan 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede sayılan mal ve hizmetler için %8, bu listeler dışındaki mal ve hizmetler için ise %18 olarak tespit edilmiştir.

30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katma değer vergisi oranlarını tespit eden 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararname eki listelerde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, paketlenmiş zeytin yaprağı çayı teslimleri 2002/4480 sayılı Kararname eki II sayılı listenin A/5. sırası kapsamında 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.

Özelge:Zeytin Yaprağı Çayının Tabi Olduğu Katma Değer Vergisi Oranı Hk.

14.06.2007

B.07.1.GİB.0.01.57/5728-3/ 53652

Top
Menu