Hakkımızda

Vergipedia Nedir?

Vergipedia, vergi okur yazarlığını arttırmak amacıyla kurulan, kar amacı gütmeyen ve kullanıcıların katılımıyla içerik üreten bir yayın platformudur. Vergipedia ticari bir amaç gütmediği gibi sosyal sorumluluk projeleri dışında reklam amaçlı içeriklere yer vermemektedir.

Vergipedia üyelerinden hiçbir suretle ücret talep etmemektedir. Tüm içerikler okuyucuya ücretsiz olarak sunulacaktır. Hosting ve domain maliyetleri dışında kaydadeğer bir maliyeti bulunmadığından herhangi bir ticari faaliyet üzerinde gelir sağlama ihtiyacı bulunmamaktadır.

Vergipedia Kimler Tarafından Kuruldu?

Vergipedia, çoğunluğu kamu tarafında görev yapan ve denetim elemanı sıfatına sahip kişiler tarafından kurulmuştur. Bununla beraber resmi bir kimliğe sahip olmadığı gibi herhangi bir kamusal kurum veya kuruluşun yayın organı değildir. Vergipedia’nın hiçbir dernek, vakıf, meslek, unvan, kurum, kuruluş, şirketle ilgisi ve organik bağı bulunmamaktadır. Vergi okur yazarlığı arttırma amacına hizmet eden başta vergi olmak ekonomi, finans, maliye ve hukuk alanında konu tutarlılığına sahip tüm içerikler vergipedia sayfalarında kendisine yer bulabilecektir.

Kamu tarafında unvan ayrımına gitmeksizin tüm kullanıcılar içerik üreticisi olarak vergipedia ailesine dahil olabilir. Özel sektör tarafında başta eski denetim elemanları olmak üzere akademisyenler, alanında uzman kişiler, çalışma konusu olarak seçilen sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetici ve çalışanlarından içerik temin edilebilir veya bu kişiler içerik üreticisi olabilir.

Yayın Ortaklıkları

Vergipedia, içerik üreticileri tarafından gönderilen yazıları yayın ortaklığı üzerinden mümkün olan en geniş kitleye ulaşmasını amaçlar. Fikirlerin dar bir kesimde kalmasından ziyade geniş bir okuyucu kitlesine ulaşması, denetim elemanlarının, meslek mensuplarının, mali alanda çalışan personelin bilgilendirilmesi ve bu kesimlerin görüşlerinin alınıp paylaşılması temel hedeftir. Yayın ortaklarımız aşağıda özetlenmiş olup yazarın izni dahilinde gönderilen yazılar için yayın politkamızda ifade edilen hususlar aynen geçerlidir.

Top
Menu