Arşiv Fatura(1)

Diğer konular:

E-Fatura Yerine Arşiv Fatura Düzenlenirse

Makale Arşiv Fatura Erol Çember

Teknolojinin gelişmesi her alanda olduğu gibi vergi uygulamalarında da kendini gösterdi ve vergi mükelleflerinin tüm işlemleri vergi idaresi tarafından dijital ortamda takip edilmeye başlandı. E-Defter, e-fatura, e-arşiv fatura derken kapsama girmeyen mükellef neredeyse kalmadı. Ancak dijital ortama geçilmesi beraberinde başka sorunları da getirmeye, mükellefler ile vergi idaresi arasında yeni ihtilafların ortaya çıkmasına neden oldu.
Yazımda e-fatura uygulamasına dahil olan (ihtiyari olarak uygulamaya geçenlerde dahil olmak üzere) mükelleflerin, birbirlerine e-arşiv fatura düzenlemeleri durumunda; cezai müeyyide uygulanması ve uygulanan cezai müeyyidelerin ne kadar yasal olduğuna değineceğim.

19 Ocak 2021 0 4730

Son Yorumlananlar

Top
Menu