Elektronik Fatura(10)

Diğer konular:

Elektronik Fatura Mimarisi ve Hindistan E-Fatura Uygulaması

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

Elektronik belge dünyadaki mali idarelerin en önemli hayallerden birisi. Ülkemiz ise bu alanda önemli bir başarı kaydeden ülkeler arasında yer alıyor. Kendi kulvarındaki birçok ülkeye göre erken başlayan, oldukça yavaş ilerleyen ve yakın tarihli atılımlarla gaza basılarak artık ekonominin geneline yayılan bir e-belge alt yapısına sahip bulunuyoruz. Gerçekten gurur verici bir tablo ve prestijli bir ülkeler grubunun içerisinde yer alıyoruz. Şu an e-belge kulübüne katılmak isteyen başka ülkeler de mevcut. Bunlardan en önemlilerinde birisi de Hindistan. Hindistan’ı önemli yapan şeyse muazzam nüfusu ve mükellef sayısı. Hindistan’la ilgili bir e-belge sistemi kurgulanacaksa kurgulanan sistem mutlaka titiz bir şekilde tasarlanmak zorunda.

29 Eylül 2020 0 277

BA Kalkar BS Sarkar, BS Kalkar BA Sarkar

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

90’lı yılların sonlarından itibaren mali hayatımıza giriş yapmış olan BA – BS bildirimleri, mali hayatın özel sektör tarafında çoğunlukla angarya olarak anılan bir uygulama niteliği taşıyor. 01.01.2020 tarihinden itibaren vergiler dâhil toplam tutarı, vergi mükelleflerine düzenlenenlerde 5.000 TL’yi; diğer kişilere düzenlenenler için 30.000 TL’yi geçen faturalarda, e-Arşiv Fatura olarak düzenlenme zorunluluğunun getirilmesiyle, bu düşüncenin daha da kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. Çünkü müşavirlerimiz BA-BS’lerden elde edilecek verilerin bu kanaldan elde edilebileceği inancındalar. Ayrıca gerek TÜRMOB’dan meslek adına, gerekse müşavirlerden münferit olarak, BA-BS’lerin kaldırılmasına yönelik talepler geldiğini görebiliyoruz. Tabi ki BA-BS’lerin kaldırılmasına ilişkin talepler yeni değil. Bu yüzden bu yazıda BA-BS bildirimlerinin kaldırılabilirliğini ele alalım istedik.

18 Haziran 2020 0 1394

Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu Hakkında Bir Eleştiri

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu Hakkında Bir Eleştiri. 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile beraber arşiv fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere belli sınırlar dahilinde arşiv fatura düzenleme zorulnluğu getirildi. Ocak ayının içerisinde bulunduğumuz zaman dilimi itibariyle de esnaftan, meslek örgütlerinden ve meslek mensuplarından tepkiler alınmaya başlandı. Bu yüzden bu yazımızda arşiv fatura düzenleme zorunluluğunu ele alalım istedim.

15 Ocak 2020 0 2990

İki Yüzlü Elektronik Fatura ve Görüntüsü İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Suçu

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

E-fatura, XML formatlı bir elektronik belge ve XML formatının tek başına bizlere sergileyebileceği bir görselliği bulunmuyor. XML formatlı bir dosyayı, belge veya defter görselliğine sahip olarak görüntülemek isterseniz, onu HTML gibi başka bir formata dönüştürmelisiniz. Bu görevi XSL(Extensible Style Language) veya XSLT(Extensible Style Language Transformations) teknolojileri üstleniyor. Peki, XSLT kullanarak bundan daha fazlasının yapılabileceğini söylesek ne düşünürdünüz?

7 Ocak 2020 1 3312

Elektronik Defter ve Belge Doğrulamalarında Alınan İmzası Geçersiz Hatasına Dikkat

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

İmzası Değişmiş Hatası Aldığınız Defter ve Belgeler İçin Panik Olmanız Gerekmez. Sorun sertifikalardan kaynaklı olabilir.

26 Kasım 2019 0 3388

Elektronik Defter Zayi Bilmecesi

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

Elektronik Defterleriniz Zayi Olduğunda Yapmamanız Gerekenleri Bu Yazımızda Ele Aldık

7 Kasım 2019 0 3403

Elektronik Olarak Dönüşmeyenlerde Bugün: Elektronik Defter, Belge ve Defter Beyan Sistemi

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

Elektronik Defter ve Belge Kullanımı Önemli Bir Noktaya Geldi. Bu Teknolojilerler Denetim Elemanları, Meslek Mensupları ve Mükellefler Bir Dönüşüm Sürecini Sokulsa da Bu Teknolojilerinin Kendi Dönüşümlerini Sağladığı Söylenemez.

23 Ekim 2019 0 3350

E-Fatura Düzenlenirken Maliye De Bizi Görecek Mi? Son Yayımlanan Tebliğlerde Dikkat Çeken Hususlar

Makale Elektronik Fatura Muhsin Atçı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan vergi uygulamalarında dijitalleşmeyi yaygınlaştırıcı düzenlemeleri içeren tebliğler kamuoyunda oldukça ilgi çekmiş durumda ve bir süre daha konuşulmaya devam edecektir. Her ne kadar e-belge düzenleme yükümlülüğü ile e-defter kapsamı ve bildirim sürelerine ilişkin düzenlemeler öncelikli olarak dikkat çekmiş ve tebliğler, dijitalleşmenin kapsamının genişlediği tespitiyle sınırlı veriliyor olsa da, satır aralarında yer verilen kanaatimizce çok önemli üç hususa burada değinmek isterim. Bunlar e-belge uygulamalarında GİB’in aracılık rolünden öte işlemlere müdahale yetkisinin (monitoring) altını çizen düzenleme, e-düzenlemeler dolayısıyla yetkilendirilen özel entegratörlerin sistemlerinin denetimine ilişkin yetkilendirme ile e-defter saklama yetkisi alan özel entegratörlerin 10 yıl süreyle e-defterleri muhafaza yükümlülüğüne ilişkin düzenlemedir.

21 Ekim 2019 0 3515

Elektronik Defter ve Belge Nereye Gidiyor: Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Çabaları Işığında Bir Değerlendirme – 2

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

509 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Söz konusu tebliğ ve yayınlanan diğer tebliğler Gelir İdaresi Başkanlığının Elektronik Defter ve Belge uygulamasına yönelik politikalarının ciddi ölçüde değiştiğini gösteriyor. Yeni dönemde mükellefleri neler beklediğini bu yazıda ele aldık

21 Ekim 2019 0 3352

Elektronik Defter ve Belge Nereye Gidiyor: Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Çabaları Işığında Bir Değerlendirme – 1

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

Mali Alanda Ciddi Bir Elektronik Dönüşümün Gerçekleştiğinden Bahsediliyor. Peki Elektronik Defter ve Belge Uygulaması Geriye Bıraktığımızda Dönemde Toplam Mükelleflerin Ne Kadarını Kapsıyor?

14 Ekim 2019 0 3372

Son Yorumlananlar

Top
Menu