Elektronik Fatura(12)

Diğer konular:

E-fatura ve Diğer E-Belgelerin Toplu Olarak Yazdırılması ve Html, Pdf, Resim Formatlarına Dönüştürülmesi

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

Justitia Viewer – E-Belge Görüntüleyici programını daha önce tanıtmıştık. Gelen talepler üzerine kodlamasını yeni tamamladığım 1.1.0.0 versiyonu ile birlikte programa toplu işlem yapma özelliği kazandırdık. Bu sürüm ve sonrasında kullanıcılar program ile onlarca, yüzlerce e-belgeyi toplu olarak html,pdf, resim(jpeg) gibi formatlara dönüştürebilecek ve toplu olarak yazdırabilecekler. PDF dönüşümleri daha önce olduğu gibi sadecekurulum gerektiren versiyonlarda bulunuyor olacak.

17 Ocak 2022 0 2850

E-Fatura Yerine Arşiv Fatura Düzenlenirse

Makale Elektronik Fatura Erol Çember

Teknolojinin gelişmesi her alanda olduğu gibi vergi uygulamalarında da kendini gösterdi ve vergi mükelleflerinin tüm işlemleri vergi idaresi tarafından dijital ortamda takip edilmeye başlandı. E-Defter, e-fatura, e-arşiv fatura derken kapsama girmeyen mükellef neredeyse kalmadı. Ancak dijital ortama geçilmesi beraberinde başka sorunları da getirmeye, mükellefler ile vergi idaresi arasında yeni ihtilafların ortaya çıkmasına neden oldu.
Yazımda e-fatura uygulamasına dahil olan (ihtiyari olarak uygulamaya geçenlerde dahil olmak üzere) mükelleflerin, birbirlerine e-arşiv fatura düzenlemeleri durumunda; cezai müeyyide uygulanması ve uygulanan cezai müeyyidelerin ne kadar yasal olduğuna değineceğim.

19 Ocak 2021 0 5345

Elektronik Fatura Mimarisi ve Hindistan E-Fatura Uygulaması

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

Elektronik belge dünyadaki mali idarelerin en önemli hayallerden birisi. Ülkemiz ise bu alanda önemli bir başarı kaydeden ülkeler arasında yer alıyor. Kendi kulvarındaki birçok ülkeye göre erken başlayan, oldukça yavaş ilerleyen ve yakın tarihli atılımlarla gaza basılarak artık ekonominin geneline yayılan bir e-belge alt yapısına sahip bulunuyoruz. Gerçekten gurur verici bir tablo ve prestijli bir ülkeler grubunun içerisinde yer alıyoruz. Şu an e-belge kulübüne katılmak isteyen başka ülkeler de mevcut. Bunlardan en önemlilerinde birisi de Hindistan. Hindistan’ı önemli yapan şeyse muazzam nüfusu ve mükellef sayısı. Hindistan’la ilgili bir e-belge sistemi kurgulanacaksa kurgulanan sistem mutlaka titiz bir şekilde tasarlanmak zorunda.

29 Eylül 2020 0 6477

BA Kalkar BS Sarkar, BS Kalkar BA Sarkar

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

90’lı yılların sonlarından itibaren mali hayatımıza giriş yapmış olan BA – BS bildirimleri, mali hayatın özel sektör tarafında çoğunlukla angarya olarak anılan bir uygulama niteliği taşıyor. 01.01.2020 tarihinden itibaren vergiler dâhil toplam tutarı, vergi mükelleflerine düzenlenenlerde 5.000 TL’yi; diğer kişilere düzenlenenler için 30.000 TL’yi geçen faturalarda, e-Arşiv Fatura olarak düzenlenme zorunluluğunun getirilmesiyle, bu düşüncenin daha da kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. Çünkü müşavirlerimiz BA-BS’lerden elde edilecek verilerin bu kanaldan elde edilebileceği inancındalar. Ayrıca gerek TÜRMOB’dan meslek adına, gerekse müşavirlerden münferit olarak, BA-BS’lerin kaldırılmasına yönelik talepler geldiğini görebiliyoruz. Tabi ki BA-BS’lerin kaldırılmasına ilişkin talepler yeni değil. Bu yüzden bu yazıda BA-BS bildirimlerinin kaldırılabilirliğini ele alalım istedik.

18 Haziran 2020 0 2492

Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu Hakkında Bir Eleştiri

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu Hakkında Bir Eleştiri. 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile beraber arşiv fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere belli sınırlar dahilinde arşiv fatura düzenleme zorulnluğu getirildi. Ocak ayının içerisinde bulunduğumuz zaman dilimi itibariyle de esnaftan, meslek örgütlerinden ve meslek mensuplarından tepkiler alınmaya başlandı. Bu yüzden bu yazımızda arşiv fatura düzenleme zorunluluğunu ele alalım istedim.

15 Ocak 2020 0 4036

İki Yüzlü Elektronik Fatura ve Görüntüsü İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Suçu

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

E-fatura, XML formatlı bir elektronik belge ve XML formatının tek başına bizlere sergileyebileceği bir görselliği bulunmuyor. XML formatlı bir dosyayı, belge veya defter görselliğine sahip olarak görüntülemek isterseniz, onu HTML gibi başka bir formata dönüştürmelisiniz. Bu görevi XSL(Extensible Style Language) veya XSLT(Extensible Style Language Transformations) teknolojileri üstleniyor. Peki, XSLT kullanarak bundan daha fazlasının yapılabileceğini söylesek ne düşünürdünüz?

7 Ocak 2020 1 4847

Elektronik Defter ve Belge Doğrulamalarında Alınan İmzası Geçersiz Hatasına Dikkat

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

İmzası Değişmiş Hatası Aldığınız Defter ve Belgeler İçin Panik Olmanız Gerekmez. Sorun sertifikalardan kaynaklı olabilir.

26 Kasım 2019 0 4981

Elektronik Defter Zayi Bilmecesi

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

Elektronik Defterleriniz Zayi Olduğunda Yapmamanız Gerekenleri Bu Yazımızda Ele Aldık

7 Kasım 2019 0 4813

Elektronik Olarak Dönüşmeyenlerde Bugün: Elektronik Defter, Belge ve Defter Beyan Sistemi

Makale Elektronik Fatura Erhan Selim

Elektronik Defter ve Belge Kullanımı Önemli Bir Noktaya Geldi. Bu Teknolojilerler Denetim Elemanları, Meslek Mensupları ve Mükellefler Bir Dönüşüm Sürecini Sokulsa da Bu Teknolojilerinin Kendi Dönüşümlerini Sağladığı Söylenemez.

23 Ekim 2019 0 4534

E-Fatura Düzenlenirken Maliye De Bizi Görecek Mi? Son Yayımlanan Tebliğlerde Dikkat Çeken Hususlar

Makale Elektronik Fatura Muhsin Atçı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan vergi uygulamalarında dijitalleşmeyi yaygınlaştırıcı düzenlemeleri içeren tebliğler kamuoyunda oldukça ilgi çekmiş durumda ve bir süre daha konuşulmaya devam edecektir. Her ne kadar e-belge düzenleme yükümlülüğü ile e-defter kapsamı ve bildirim sürelerine ilişkin düzenlemeler öncelikli olarak dikkat çekmiş ve tebliğler, dijitalleşmenin kapsamının genişlediği tespitiyle sınırlı veriliyor olsa da, satır aralarında yer verilen kanaatimizce çok önemli üç hususa burada değinmek isterim. Bunlar e-belge uygulamalarında GİB’in aracılık rolünden öte işlemlere müdahale yetkisinin (monitoring) altını çizen düzenleme, e-düzenlemeler dolayısıyla yetkilendirilen özel entegratörlerin sistemlerinin denetimine ilişkin yetkilendirme ile e-defter saklama yetkisi alan özel entegratörlerin 10 yıl süreyle e-defterleri muhafaza yükümlülüğüne ilişkin düzenlemedir.

21 Ekim 2019 0 4777
Son Yorumlananlar
Top
Menu