Gelir Vergisi(22)

Diğer konular:

Ücret Geliri İçin Kimler Beyanname Verecek

Makale Gelir Vergisi Erol Çember

Diğer gelir unsurlarında olduğu gibi ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde de dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde Gelir İdaresince bir den fazla işverenden ücret elde edenlerin bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumundan alınarak, ücret geliri beyanlarının doğru olup olmadığının kontrolü yapılmış ve birçok çalışana eksik beyanlarının tamamlatılması için fırsat tanınarak, ücret gelirleri beyanının tam olarak yapılması sağlanmıştır.

Bütün konularda olduğu gibi, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi de vergi mevzuatında ki değişikliklerden nasibini almış ve 7194 Sayılı Kanun ile ücret gelirlerinin vergilendirilmesin de bir önceki yıla göre ciddi değişiklikler yapılmıştır.

18 Mart 2021 0 4564

Kira Gelirlerinin Beyanı

Makale Gelir Vergisi Erhan Selim

Mart ayının gelmesiyle birlikte gelir vergisini beyan dönemine de girmiş bulunuyoruz. Bu haftaki yazım da kimlerin kira geliri beyannamesi vermesi gerektiğini ve beyanname verirken nelere dikkat etmesi gerektiği konusuna değineceğim. Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlamıştır. Kiralamadan elde edilen gelirler vergiye tabi olup, bunların en yaygını da bildiğiniz üzere taşınmazlar, yani konutlar ve işyerleridir.

2 Mart 2021 0 4899

Gayrimenkul Değer Artış Kazancı

Makale Gelir Vergisi Erol Çember

Gayrimenkul sadece konaklamak ya da bir iş yeri amacıyla satın alınmaz. Aynı zamanda çokça tercih edilen bir yatırım aracıdır. Özellikle de günümüzde gayrimenkul fiyatlarındaki hızlı artış, gayrimenkulün yine popüler bir yatırım aracı olarak ön plana çıkmasına neden oldu.
Alınan gayrimenkuller, alış tarihi sonrasında belirli bir zaman aralığı içerisinde satılırsa bu durumda satış, vergiye tabi tutulmakta.

15 Eylül 2020 0 5743

Evini Satanlar Aman Dikkat!

Makale Gelir Vergisi Erol Çember

Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte geçtiğimiz ay konut kredi faizlerinin de aşağı çekilmesi tam anlamıyla konut satışlarında bir patlama yaşanmasına sebep oldu. “Dünyada mekan, ahirette iman” atasözüne uygun olarak, dünyada mekan sahibi olmak isteyenler kredi kuyruğunda sıraya girdi. Konut satışlarının olağan dışı bir şekilde artış göstermesi üzerine de, bu satış işlemlerinden doğan harç ve vergilerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı, vergi idaresinin mutlaka radarına girecektir. 

28 Temmuz 2020 0 6577

Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Makale Gelir Vergisi Erol Çember

2019 yılının Aralık ayında yayımlanan 7194 Sayılı Kanun ile ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde (2020 yılından itibaren elde edilenlere uygulanmak üzere) değişiklikler yapıldı. Uygulamanın nasıl olacağına ilişkin detayları içeren Tebliğ henüz yeni yayımlandı. Yazımızın içeriğinde de son yapılan düzenlemeler doğrultusunda ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde değişen konulara yer verilecektir.

17 Haziran 2020 0 3046

Binek Otomobillerinde Gider Kısıtlaması

Makale Gelir Vergisi Erol Çember

Hatırlayacağınız üzere binek otomobillerinde gider kısıtlaması, 2019 yılının Aralık ayında yayımlanan 7194 Sayılı Kanun ile hayatımıza girmişti. Ancak uygulamanın nasıl olacağına ilişkin detayları içeren Tebliğ henüz yeni yayımlandı. Böylece Kanunun yayımlandığı tarihten günümüze kadar uygulamanın nasıl olacağı konusunda yapılan çeşitli tartışmalarda son bulmuş oldu. Yapılan yasal düzenleme ticari, zirai ve mesleki kazanç elde eden tüm gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Ancak faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri kapsam dışında tutulmuştur.

9 Haziran 2020 0 3239

Ana Faaliyet Kodu Bu Kadar Önemli Olmamıştı

Makale Gelir Vergisi İbrahim Hak

Gelir İdaresi Başkanlığı 518 tarafından 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ilişkin olarak mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespit edilmesi yönelik 2020/3 Sayılı Uygulama İç Genelgesini yayımlamıştır. Bu yazımızda faaliyet kodlarına ilişkin olarak içinde bulunduğumuz durum değerlendirme konusu yapılmıştır.

10 Nisan 2020 0 4414

Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Makale Gelir Vergisi İbrahim Hak

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınından dolayı Cumhurbaşkanı tarafından 30.03.2020 tarihinde yapılan “Ulusa Sesleniş” konuşması yapılmıştır.  Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahibi bireylere ek destek sunmak amacıyla “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganı altında Milli Dayanışma Kampanyası başlatılmıştır. Bahse konu yardım kampanyasına; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu bankalarında açılan yardım hesaplarına para yatırarak veya 8119 numarasına kısa mesaj (SMS) göndererek katılım sağlanması mümkündür. Bahse konu yardım kampanyası kapsamında yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi yönünden matrahın tespitinde indirim olarak dikkate alınması ve ayni yardımlara ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV) uygulamaları bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

8 Nisan 2020 1 3548

2019 yılında ücret geliri elde edenlerin vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

Makale Gelir Vergisi Ekrem Öncü

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ücretin vergilendirilmesine ilişkin olarak yapılan değişiklikler de dikkate alınarak ücret gelirinin vergilendirilmesi ele alınacaktır.

13 Mart 2020 0 3467

Kira Gelirlerinin Beyanına İlişkin Örnek Uygulamalar

Makale Gelir Vergisi Ekrem Öncü

Kira geliri elde edenlerin nasıl vergilendirileceği ve uygulamada yardımcı olması için örnek uygulamalar ele alınmıştır.

10 Mart 2020 0 3828
Son Yorumlananlar
Top
Menu